سرور، هاست و ثبت دامنه

رادیب با بیش از 10 سال سابقه درخشان یکی از سرویس دهندگان خدمات میزبانی وب، اجاره سرور و ثبت دامنه در ایران است. هاست وردپرس و هاست لینوکس, سرور اختصاصی و مجازی , ثبت دامنه های عمومی و ملی برخی از خدمات رادیب هستند.

نمایندگی هاست RHRE1
 
99,000 تومان
  فضای هاست: 20GB
  تعداد وب سایت: 20
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: France
  پردازنده: 3.2GHz
  رم سرور: 16GB
  سرعت پورت: 1GB
  تعداد ایمیل:
  تعداد دیتابیس:
  کنترل پنل: DA
  ساب دامین:
  پارک دومین:
  حجم دیتابیس:
  آنتی دی داس: 30GB
  نسخه PHP: 5.6تا7.3
  بهای ماهانه: 99,000
  بهای سالانه: 1,150,000
ثبت سفارش
نمایندگی هاست RHRE2
 
199,000 تومان
  فضای هاست: 50GB
  تعداد وب سایت: 40
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: France
  پردازنده: 3.2GHz
  رم سرور: 16GB
  سرعت پورت: 1GB
  تعداد ایمیل:
  تعداد دیتابیس:
  کنترل پنل: DA
  ساب دامین:
  پارک دومین:
  حجم دیتابیس:
  آنتی دی داس: 60GB
  نسخه PHP: 5.6تا7.3
  بهای ماهانه: 199,000
  بهای سالانه: 2,350,000
ثبت سفارش
نمایندگی هاست RHRE3
 
489,000 تومان
  فضای هاست: 100GB
  تعداد وب سایت: 80
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: France
  پردازنده: 3.2GHz
  رم سرور: 16GB
  سرعت پورت: 1GB
  تعداد ایمیل:
  تعداد دیتابیس:
  کنترل پنل: DA
  ساب دامین:
  پارک دومین:
  حجم دیتابیس:
  آنتی دی داس: 120GB
  نسخه PHP: 5.6تا7.3
  بهای ماهانه: 489,000
  بهای سالانه: 5,750,000
ثبت سفارش
نمایندگی هاست RHRE4
 
699,000 تومان
  فضای هاست: 160GB
  تعداد وب سایت: 120
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: France
  پردازنده: 3.2GHz
  رم سرور: 16GB
  سرعت پورت: 1GB
  تعداد ایمیل:
  تعداد دیتابیس:
  کنترل پنل: DA
  ساب دامین:
  پارک دومین:
  حجم دیتابیس:
  آنتی دی داس: 200GB
  نسخه PHP: 5.6تا7.3
  بهای ماهانه: 699,000
  بهای سالانه: 7,999,000
ثبت سفارش
هاست لینوکس فرانسه RHEU1
 
8,900 تومان
  فضای هاست: 200MB
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: France
  پردازنده: 3.2GHZ
  رم سرور: 6GB
  تعداد ایمیل:
  تعداد دیتابیس: 2
  ساب دامین:
  ادان دومین: 0
  پارک دومین:
  حجم دیتابیس: 200MB
  آنتی دی داس: 3GB
  نسخه PHP: 5.6تا7.3
  بهای ماهانه: 8,900
  بهای سالانه: 101,000
ثبت سفارش
هاست لینوکس فرانسه RHEU2
 
9,900 تومان
  فضای هاست: 350MB
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: France
  پردازنده: 3.2GHZ
  رم سرور: 6GB
  تعداد ایمیل:
  تعداد دیتابیس: 2
  ساب دامین:
  ادان دومین: 0
  پارک دومین:
  حجم دیتابیس: 350MB
  آنتی دی داس: 5GB
  نسخه PHP: 5.6تا7.3
  بهای ماهانه: 9,900
  بهای سالانه: 115,000
ثبت سفارش
هاست لینوکس فرانسه RHEU3
 
11,000 تومان
  فضای هاست: 650MB
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: France
  پردازنده: 3.2GHZ
  رم سرور: 6GB
  تعداد ایمیل:
  تعداد دیتابیس: 3
  ساب دامین:
  ادان دومین: 0
  پارک دومین:
  حجم دیتابیس: 650MB
  آنتی دی داس: 8GB
  نسخه PHP: 5.6تا7.3
  بهای ماهانه: 11,000
  بهای سالانه: 129,000
ثبت سفارش
هاست لینوکس فرانسه RHEU4
 
13,900 تومان
  فضای هاست: 1GB
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: France
  پردازنده: 3.2GHZ
  رم سرور: 8GB
  تعداد ایمیل:
  تعداد دیتابیس: 3
  ساب دامین:
  ادان دومین: 0
  پارک دومین:
  حجم دیتابیس: 1GB
  آنتی دی داس: 12GB
  نسخه PHP: 5.6تا7.3
  بهای ماهانه: 13,900
  بهای سالانه: 160,000
ثبت سفارش
هاست لینوکس فرانسه RHEU5
 
24,900 تومان
  فضای هاست: 3GB
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: France
  پردازنده: 3.2GHZ
  رم سرور: 16GB
  تعداد ایمیل:
  تعداد دیتابیس: 4
  ساب دامین:
  ادان دومین: 0
  پارک دومین:
  حجم دیتابیس: 3GB
  آنتی دی داس: 18GB
  نسخه PHP: 5.6تا7.3
  بهای ماهانه: 24,900
  بهای سالانه: 292,000
ثبت سفارش
هاست لینوکس فرانسه RHEU6
 
37,900 تومان
  فضای هاست: 7GB
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: France
  پردازنده: 3.2GHZ
  رم سرور: 16GB
  تعداد ایمیل:
  تعداد دیتابیس: 6
  ساب دامین:
  ادان دومین: 0
  پارک دومین:
  حجم دیتابیس: 7GB
  آنتی دی داس: 25GB
  نسخه PHP: 5.6تا7.3
  بهای ماهانه: 37,900
  بهای سالانه: 440,000
ثبت سفارش
هاست لینوکس فرانسه RHEU7
 
59,900 تومان
  فضای هاست: 18GB
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: France
  پردازنده: 3.2GHZ
  رم سرور: 24GB
  تعداد ایمیل:
  تعداد دیتابیس: 8
  ساب دامین:
  ادان دومین: 1
  پارک دومین:
  حجم دیتابیس: 18GB
  آنتی دی داس: 35GB
  نسخه PHP: 5.6تا7.3
  بهای ماهانه: 59,900
  بهای سالانه: 690,000
ثبت سفارش
هاست لینوکس فرانسه RHEU8
 
119,900 تومان
  فضای هاست: 48GB
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: France
  پردازنده: 3.2GHZ
  رم سرور: 24GB
  تعداد ایمیل:
  تعداد دیتابیس: 12
  ساب دامین:
  ادان دومین: 1
  پارک دومین:
  حجم دیتابیس: 48GB
  آنتی دی داس: 90GB
  نسخه PHP: 5.6تا7.3
  بهای ماهانه: 119,900
  بهای سالانه: 1,400,000
ثبت سفارش
هاست لینوکس ایران RHI1
 
8,900 تومان
  فضای هاست: 250MB
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: Iran
  پردازنده: 3.2GHZ
  رم سرور: 8GB
  تعداد ایمیل:
  تعداد دیتابیس: 3
  کنترل پنل: DA
  ساب دامین:
  ادان دومین: 0
  پارک دومین:
  حجم دیتابیس: 250MB
  آنتی دی داس: 4GB
  نسخه PHP: 5.6تا7.3
  بهای ماهانه: 8,900
  بهای سالانه: 99,900
ثبت سفارش
هاست لینوکس ایران RHI2
 
11,900 تومان
  فضای هاست: 750MB
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: Iran
  پردازنده: 3.2GHZ
  رم سرور: 8GB
  تعداد ایمیل:
  تعداد دیتابیس: 3
  کنترل پنل: DA
  ساب دامین:
  ادان دومین: 0
  پارک دومین:
  حجم دیتابیس: 750MB
  آنتی دی داس: 10GB
  نسخه PHP: 5.6تا7.3
  بهای ماهانه: 11,900
  بهای سالانه: 135,000
ثبت سفارش
هاست لینوکس ایران RHI3
 
18,900 تومان
  فضای هاست: 2GB
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: Iran
  پردازنده: 3.2GHZ
  رم سرور: 8GB
  تعداد ایمیل:
  تعداد دیتابیس: 3
  کنترل پنل: DA
  ساب دامین:
  ادان دومین: 0
  پارک دومین:
  حجم دیتابیس: 2GB
  آنتی دی داس: 40GB
  نسخه PHP: 5.6تا7.3
  بهای ماهانه: 18,900
  بهای سالانه: 219,000
ثبت سفارش
هاست لینوکس ایران RHI4
 
34,900 تومان
  فضای هاست: 4GB
  ترافیک ماهیانه: