سرور اختصاصی ایران RDSI1
 
950,000 تومان
  فضای هارد: 500GB
  نوع هارد: SSD
  ترافیک ماهیانه: 1TB
  محل سرور: MiladTower
  دیتاسنتر: Zirsakht
  تعدادهسته: 4
  رم سرور: 8GB
  سرعت پورت: 1GB
  تعداد IP: 1
  کنترل پنل: CP/DA
  ستاپ سرور: 8ساعته
  بهای ماهانه: 950,000
  بهای سالانه: 11,300,000
ثبت سفارش
سرور اختصاصی ایران RDSI2
 
1,350,000 تومان
  فضای هارد: 1TB
  نوع هارد: SSD
  ترافیک ماهیانه: 4TB
  محل سرور: MiladTower
  دیتاسنتر: Zirsakht
  تعدادهسته: 6
  رم سرور: 16GB
  سرعت پورت: 1GB
  تعداد IP: 1
  کنترل پنل: CP/DA
  ستاپ سرور: 12ساعته
  بهای ماهانه: 1,350,000
  بهای سالانه: 15,750,000
ثبت سفارش
سرور اختصاصی ایران RDSI3
 
1,650,000 تومان
  فضای هارد: 2TB
  نوع هارد: SAS
  ترافیک ماهیانه: 6TB
  محل سرور: MiladTower
  دیتاسنتر: Zirsakht
  تعدادهسته: 8
  رم سرور: 32GB
  سرعت پورت: 1GB
  تعداد IP: 1
  کنترل پنل: CP/DA
  ستاپ سرور: 24ساعته
  بهای ماهانه: 1,650,000
  بهای سالانه: 19,400,000
ثبت سفارش
سرور اختصاصی ایران RDSI4
 
1,950,000 تومان
  فضای هارد: 2TB
  نوع هارد: SAS
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: MiladTower
  دیتاسنتر: Zirsakht
  تعدادهسته: 8
  رم سرور: 64GB
  سرعت پورت: 1GB
  تعداد IP: 1
  کنترل پنل: CP/DA
  ستاپ سرور: 24ساعته
  بهای ماهانه: 1,950,000
  بهای سالانه: 22,500,000
ثبت سفارش
سرور اختصاصی آلمان RDSG1
 
1,450,000 تومان
  فضای هارد: 6TB
  نوع هارد: SATA
  ترافیک ماهیانه: 30TB
  محل سرور: Germany
  دیتاسنتر: Hetzner
  پردازنده: Corei7-2600
  تعدادهسته: 1
  رم سرور: 16GB
  سرعت پورت: 1GB
  تعداد IP: 1
  کنترل پنل: CP/DA
  ستاپ سرور: 48ساعته
  بهای ماهانه: 1,450,000
  بهای سالانه: 16,900,000
ثبت سفارش
سرور اختصاصی آلمان RDSG2
 
1,950,000 تومان
  فضای هارد: 4TB
  نوع هارد: SATA
  ترافیک ماهیانه: 30TB
  محل سرور: Germany
  دیتاسنتر: Hetzner
  پردازنده: Intel i7-920
  تعدادهسته: 1
  رم سرور: 48GB
  سرعت پورت: 1GB
  تعداد IP: 1
  کنترل پنل: CP/DA
  ستاپ سرور: 48ساعته
  بهای ماهانه: 1,950,000
  بهای سالانه: 22,500,000
ثبت سفارش
سرور اختصاصی آلمان RDSG3
 
2,450,000 تومان
  فضای هارد: 6TB
  نوع هارد: SATA
  ترافیک ماهیانه: 50TB
  محل سرور: Germany
  دیتاسنتر: Hetzner
  پردازنده: Corei7-3930
  تعدادهسته: 1
  رم سرور: 64GB
  سرعت پورت: 1GB
  تعداد IP: 1
  کنترل پنل: CP/DA
  ستاپ سرور: 4ساعته
  بهای ماهانه: 2,450,000
  بهای سالانه: 28,500,000
ثبت سفارش
سرور اختصاصی آلمان RDSG4
 
2,950,000 تومان
  فضای هارد: 8TB
  نوع هارد: SSD-SATA
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: Germany
  دیتاسنتر: Hetzner
  پردازنده: XeonE3-1246V3
  تعدادهسته: 1
  رم سرور: 32GB
  سرعت پورت: 1GB
  تعداد IP: 1
  کنترل پنل: CP/DA
  ستاپ سرور: 48ساعته
  بهای ماهانه: 2,950,000
  بهای سالانه: 34,500,000
ثبت سفارش
سرور اختصاصی فرانسه RDSF1
 
1,699,000 تومان
  فضای هارد: 4TB
  نوع هارد: SATA
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: France
  دیتاسنتر: OVH
  پردازنده: E3-1231v3
  تعدادهسته: 1
  رم سرور: 32GB
  سرعت پورت: 1GB
  تعداد IP: 1
  کنترل پنل: CP/DA
  ستاپ سرور: 24ساعته
  بهای ماهانه: 1,699,000
  بهای سالانه: 19,500,000
ثبت سفارش
سرور اختصاصی فرانسه RDSF2
 
1,999,000 تومان
  فضای هارد: 4TB
  نوع هارد: SATA
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: France
  دیتاسنتر: OVH
  پردازنده: E5-1630v3
  تعدادهسته: 1
  رم سرور: 64GB
  سرعت پورت: 1GB
  تعداد IP: 1
  کنترل پنل: CP/DA
  ستاپ سرور: 24ساعته
  بهای ماهانه: 1,999,000
  بهای سالانه: 23,000,000
ثبت سفارش
سرور اختصاصی فرانسه RDSF3
 
2,699,000 تومان
  فضای هارد: 4TB
  نوع هارد: SATA
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: France
  دیتاسنتر: OVH
  پردازنده: E5-1650v3
  تعدادهسته: 1
  رم سرور: 128GB
  سرعت پورت: 1GB
  تعداد IP: 1
  کنترل پنل: CP/DA
  ستاپ سرور: 48ساعته
  بهای ماهانه: 2,699,000
  بهای سالانه: 30,500,000
ثبت سفارش
سرور اختصاصی فرانسه RDSF4
 
5,699,000 تومان
  فضای هارد: 4TB
  نوع هارد: SATA
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: France
  دیتاسنتر: OVH
  پردازنده: E5-2650v3
  تعدادهسته: 2
  رم سرور: 256GB
  سرعت پورت: 1GB
  تعداد IP: 1
  کنترل پنل: CP/DA
  ستاپ سرور: 48ساعته
  بهای ماهانه: 5,699,000
  بهای سالانه: 66,500,000
ثبت سفارش