سرور اختصاصی ایران RDSI1
 
1,495,000 تومان
  فضای هارد: 400GB
  نوع هارد: SSD
  ترافیک ماهیانه: 1TB
  محل سرور: MiladTower
  دیتاسنتر: AsiaTech
  تعدادهسته: 8
  رم سرور: 8GB
  سرعت پورت: 1GB
  تعداد IP: 1
  کنترل پنل: CP/DA
  ستاپ سرور: 48ساعته
  بهای ماهانه: 1,495,000
  بهای سالانه: 17,500,000
ثبت سفارش
سرور اختصاصی ایران RDSI2
 
1,950,000 تومان
  فضای هارد: 400GB
  نوع هارد: SSD
  ترافیک ماهیانه: 1TB
  محل سرور: MiladTower
  دیتاسنتر: AsiaTech
  تعدادهسته: 10
  رم سرور: 14GB
  سرعت پورت: 1GB
  تعداد IP: 1
  کنترل پنل: CP/DA
  ستاپ سرور: 48ساعته
  بهای ماهانه: 1,950,000
  بهای سالانه: 22,900,000
ثبت سفارش
سرور اختصاصی ایران RDSI3
 
3,450,000 تومان
  فضای هارد: 800GB
  نوع هارد: SSD
  ترافیک ماهیانه: 5TB
  محل سرور: MiladTower
  دیتاسنتر: AsiaTech
  تعدادهسته: 12
  رم سرور: 32GB
  سرعت پورت: 1GB
  تعداد IP: 1
  کنترل پنل: CP/DA
  ستاپ سرور: 48ساعته
  بهای ماهانه: 3,450,000
  بهای سالانه: 40,500,000
ثبت سفارش
سرور اختصاصی ایران RDSI4
 
9,995,000 تومان
  فضای هارد: 1TB
  نوع هارد: SSD
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: MiladTower
  دیتاسنتر: AsiaTech
  تعدادهسته: 48
  رم سرور: 96GB
  سرعت پورت: 1GB
  تعداد IP: 1
  کنترل پنل: CP/DA
  ستاپ سرور: 72ساعته
  بهای ماهانه: 9,995,000
  بهای سالانه: 118,000,000
ثبت سفارش
سرور اختصاصی آلمان RDSG1
 
1,550,000 تومان
  فضای هارد: 200GB
  نوع هارد: NVME
  ترافیک ماهیانه: 2TB
  محل سرور: Germany
  دیتاسنتر: Hetzner
  پردازنده: Corei7-2600
  تعدادهسته: 8
  رم سرور: 8GB
  سرعت پورت: 10GB
  تعداد IP: 1
  کنترل پنل: CP/DA
  ستاپ سرور: 72ساعته
  بهای ماهانه: 1,550,000
  بهای سالانه: 17,800,000
ثبت سفارش
سرور اختصاصی آلمان RDSG2
 
4,450,000 تومان
  فضای هارد: 1TB
  نوع هارد: SSD
  ترافیک ماهیانه: 20TB
  محل سرور: Germany
  دیتاسنتر: Hetzner
  پردازنده: Intel i7-920
  تعدادهسته: 8
  رم سرور: 32GB
  سرعت پورت: 10GB
  تعداد IP: 1
  کنترل پنل: CP/DA
  ستاپ سرور: 72ساعته
  بهای ماهانه: 4,450,000
  بهای سالانه: 52,100,000
ثبت سفارش
سرور اختصاصی آلمان RDSG3
 
5,850,000 تومان
  فضای هارد: 4TB
  نوع هارد: SATA
  ترافیک ماهیانه: 30TB
  محل سرور: Germany
  دیتاسنتر: Hetzner
  پردازنده: Corei7-3930
  تعدادهسته: 12
  رم سرور: 64GB
  سرعت پورت: 1GB
  تعداد IP: 1
  کنترل پنل: CP/DA
  ستاپ سرور: 4ساعته
  بهای ماهانه: 5,850,000
  بهای سالانه: 68,500,000
ثبت سفارش
سرور اختصاصی آلمان RDSG4
 
12,450,000 تومان
  فضای هارد: 4TB
  نوع هارد: NVME-SSD
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: Germany
  دیتاسنتر: Hetzner
  پردازنده: XeonE3-1246V3
  تعدادهسته: 24
  رم سرور: 128GB
  سرعت پورت: 10GB
  تعداد IP: 1
  کنترل پنل: CP/DA
  ستاپ سرور: 48ساعته
  بهای ماهانه: 12,450,000
  بهای سالانه: 147,500,000
ثبت سفارش
سرور اختصاصی فرانسه RDSF1
 
1,699,000 تومان
  فضای هارد: 4TB
  نوع هارد: SATA
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: France
  دیتاسنتر: OVH
  پردازنده: E3-1231v3
  تعدادهسته: 1
  رم سرور: 32GB
  سرعت پورت: 1GB
  تعداد IP: 1
  کنترل پنل: CP/DA
  ستاپ سرور: 24ساعته
  بهای ماهانه: 1,699,000
  بهای سالانه: 19,500,000
ثبت سفارش
سرور اختصاصی فرانسه RDSF2
 
1,999,000 تومان
  فضای هارد: 4TB
  نوع هارد: SATA
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: France
  دیتاسنتر: OVH
  پردازنده: E5-1630v3
  تعدادهسته: 1
  رم سرور: 64GB
  سرعت پورت: 1GB
  تعداد IP: 1
  کنترل پنل: CP/DA
  ستاپ سرور: 24ساعته
  بهای ماهانه: 1,999,000
  بهای سالانه: 23,000,000
ثبت سفارش
سرور اختصاصی فرانسه RDSF3
 
2,699,000 تومان
  فضای هارد: 4TB
  نوع هارد: SATA
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: France
  دیتاسنتر: OVH
  پردازنده: E5-1650v3
  تعدادهسته: 1
  رم سرور: 128GB
  سرعت پورت: 1GB
  تعداد IP: 1
  کنترل پنل: CP/DA
  ستاپ سرور: 48ساعته
  بهای ماهانه: 2,699,000
  بهای سالانه: 30,500,000
ثبت سفارش
سرور اختصاصی فرانسه RDSF4
 
5,699,000 تومان
  فضای هارد: 4TB
  نوع هارد: SATA
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: France
  دیتاسنتر: OVH
  پردازنده: E5-2650v3
  تعدادهسته: 2
  رم سرور: 256GB
  سرعت پورت: 1GB
  تعداد IP: 1
  کنترل پنل: CP/DA
  ستاپ سرور: 48ساعته
  بهای ماهانه: 5,699,000
  بهای سالانه: 66,500,000
ثبت سفارش