برندسازی انتخاباتی چیست؟

برندسازی انتخاباتی یعنی چگونگی درک یک فرد یا سازمان سیاسی توسط عموم مردم. این مفهوم وسیع‌تر از محصول است، برند ناملموس و روانشناختی است. یک برند سیاسی در برگیرنده احساس، ادراک، تداعیات یا تصویری است که عموم نسبت به یک سیاستمدار، سازمان سیاسی یا یک ملت دارند. برندسازی سیاسی به حزب یا کاندیدا برای تغییر یا تثبیت شهرت یا حمایت، ایجاد احساسی از هویت با حزب یا کاندیدا و ایجاد یک رابطه مبتنی بر اعتماد بین برگزیدگان سیاسی و مصرف‌کنندگان (مخاطبان) کمک می‌کند. برندسازی سیاسی به مصرف‌کنندگان سیاسی کمک می‌کند تا یک حزب یا یک کاندیدا را سریع‌تر درک کرده و آنها را از سایر دیگر رقبا متمایز سازد.

 
499,000 تومان
  زمان مشاوره (ساعت): 1
  طراحی استراتژی:
  اصلاح کمپین:
  گزارش PDF:
  قیمت: 499,000
ثبت سفارش
 
999,000 تومان
  زمان مشاوره (ساعت): 2
  طراحی استراتژی:
  اصلاح کمپین:
  گزارش PDF:
  قیمت: 999,000
ثبت سفارش
 
1,499,000 تومان
  زمان مشاوره (ساعت): 3
  طراحی استراتژی:
  اصلاح کمپین:
  گزارش PDF:
  قیمت: 1,499,000
ثبت سفارش
 
2,999,000 تومان
  زمان مشاوره (ساعت): 5
  طراحی استراتژی:
  اصلاح کمپین:
  گزارش PDF:
  قیمت: 2,999,000
ثبت سفارش