افزایش ایمپرشن پست + ویوو و ریچ رایگان

در تمام پلن های افزایش ایمپرشن، بین 30 تا 70 درصد ریچ رایگان دریافت می کنید که برای پیج شما بسیار مهم و اثر گذار است. همچنین اگر ایمپرشن را برای یک ویدئو سفارش دهید، دقیقا به اندازه ایمپرشن ها، ویوو (بازدید) رایگان هم برای همان ویدئو دریافت می کنید. ضمنا در کنار تمام اینها، بین 10 الی 20 درصد هم پروفایل ویوو دریافت خواهید کرد

خرید 1000 ایمپرشن پست RIM1
 
17,000 تومان
  تعداد ایمپرشن: 1,000
  قیمت: 17,000
ثبت سفارش
خرید 2000 ایمپرشن پست RIM2
 
32,000 تومان
  تعداد ایمپرشن: 2,000
  قیمت: 32,000
ثبت سفارش
خرید 5000 ایمپرشن پست RIM3
 
76,000 تومان
  تعداد ایمپرشن: 5,000
  قیمت: 76,000
ثبت سفارش
خرید 10000 ایمپرشن پست RIM4
 
150,000 تومان
  تعداد ایمپرشن: 10,000
  قیمت: 150,000
ثبت سفارش
خرید 50000 ایمپرشن پست RIM5
 
740,000 تومان
  تعداد ایمپرشن: 50,000
  قیمت: 740,000
ثبت سفارش
خرید 100000 ایمپرشن پست RIM6
 
1,400,000 تومان
  تعداد ایمپرشن: 100,000
  قیمت: 1,400,000
ثبت سفارش
خرید 200000 ایمپرشن پست RIM7
 
2,750,000 تومان
  تعداد ایمپرشن: 200,000
  قیمت: 2,750,000
ثبت سفارش
خرید 500000 ایمپرشن پست RIM8
 
6,500,000 تومان
  تعداد ایمپرشن: 500,000
  قیمت: 6,500,000
ثبت سفارش