نمایندگی هاست لینوکس ایران و فرانسه

با نمایندگی هاست لینوکس ایران و فرانسه رادیب، بدون نیاز به دانش فنی می‌توانید خدمات حرفه‌ای در زمینه میزبانی وب ارائه دهید. رضایت مشتریان شما با پشتیبانی حرفه ای و سرور های قدرتمند گروه رادیب، تضمین شده است.

نمایندگی هاست RHRE1
 
89,000 تومان
  فضای هاست: 20GB
  تعداد وب سایت: 20
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: France
  پردازنده: 3.2GHz
  رم سرور: 16GB
  سرعت پورت: 1GB
  تعداد ایمیل:
  تعداد دیتابیس:
  کنترل پنل: DA
  ساب دامین:
  پارک دومین:
  حجم دیتابیس:
  آنتی دی داس: 30GB
  نسخه PHP: 5.6تا7.3
  بهای ماهانه: 89,000
  بهای سالانه: 1,050,000
ثبت سفارش
نمایندگی هاست RHRE2
 
169,000 تومان
  فضای هاست: 50GB
  تعداد وب سایت: 40
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: France
  پردازنده: 3.2GHz
  رم سرور: 16GB
  سرعت پورت: 1GB
  تعداد ایمیل:
  تعداد دیتابیس:
  کنترل پنل: DA
  ساب دامین:
  پارک دومین:
  حجم دیتابیس:
  آنتی دی داس: 60GB
  نسخه PHP: 5.6تا7.3
  بهای ماهانه: 169,000
  بهای سالانه: 1,990,000
ثبت سفارش
نمایندگی هاست RHRE3
 
379,000 تومان
  فضای هاست: 100GB
  تعداد وب سایت: 80
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: France
  پردازنده: 3.2GHz
  رم سرور: 16GB
  سرعت پورت: 1GB
  تعداد ایمیل:
  تعداد دیتابیس:
  کنترل پنل: DA
  ساب دامین:
  پارک دومین:
  حجم دیتابیس:
  آنتی دی داس: 120GB
  نسخه PHP: 5.6تا7.3
  بهای ماهانه: 379,000
  بهای سالانه: 4,450,000
ثبت سفارش
نمایندگی هاست RHRE4
 
589,000 تومان
  فضای هاست: 160GB
  تعداد وب سایت: 120
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: France
  پردازنده: 3.2GHz
  رم سرور: 16GB
  سرعت پورت: 1GB
  تعداد ایمیل:
  تعداد دیتابیس:
  کنترل پنل: DA
  ساب دامین:
  پارک دومین:
  حجم دیتابیس:
  آنتی دی داس: 200GB
  نسخه PHP: 5.6تا7.3
  بهای ماهانه: 589,000
  بهای سالانه: 6,999,000
ثبت سفارش
نمایندگی هاست IRES1
 
99,000 تومان
  فضای هاست: 10GB
  تعداد وب سایت: 10
  ترافیک ماهیانه: 60GB
  محل سرور: IRAN
  پردازنده: 3.2GHz
  رم سرور: 6GB
  سرعت پورت: 1GB
  تعداد ایمیل:
  تعداد دیتابیس:
  کنترل پنل: DA
  ساب دامین:
  پارک دومین:
  حجم دیتابیس:
  آنتی دی داس: 30GB
  نسخه PHP: 5.6تا7.3
  بهای ماهانه: 99,000
  بهای سالانه: 1,185,000
ثبت سفارش
نمایندگی هاست IRES2
 
179,000 تومان
  فضای هاست: 20GB
  تعداد وب سایت: 20
  ترافیک ماهیانه: 120GB
  محل سرور: Iran
  پردازنده: 3.2GHZ
  رم سرور: 6GB
  سرعت پورت: 1GB
  تعداد ایمیل:
  تعداد دیتابیس:
  کنترل پنل: DA
  ساب دامین:
  پارک دومین:
  حجم دیتابیس:
  آنتی دی داس: 50GB
  نسخه PHP: 5.6تا7.3
  بهای ماهانه: 179,000
  بهای سالانه: 2,145,000
ثبت سفارش
نمایندگی هاست IRES3
 
279,000 تومان
  فضای هاست: 30GB
  تعداد وب سایت: 30
  ترافیک ماهیانه: 180GB
  محل سرور: Iran
  پردازنده: 3.2GHZ
  رم سرور: 8GB
  سرعت پورت: 1GB
  تعداد ایمیل:
  تعداد دیتابیس:
  کنترل پنل: DA
  ساب دامین:
  پارک دومین:
  حجم دیتابیس:
  آنتی دی داس: 70GB
  نسخه PHP: 5.6تا7.3
  بهای ماهانه: 279,000
  بهای سالانه: 3,315,000
ثبت سفارش
نمایندگی هاست IRES4
 
359,000 تومان
  فضای هاست: 50GB
  تعداد وب سایت: 40
  ترافیک ماهیانه: 300GB
  محل سرور: Iran
  پردازنده: 3.2GHZ
  رم سرور: 8GB
  سرعت پورت: 1GB
  تعداد ایمیل:
  تعداد دیتابیس:
  کنترل پنل: DA
  ساب دامین:
  پارک دومین:
  حجم دیتابیس:
  آنتی دی داس: 90GB
  نسخه PHP: 5.6تا7.3
  بهای ماهانه: 359,000
  بهای سالانه: 4,150,000
ثبت سفارش