چرا به پشتیبان احتیاج دارم؟

زمانی که یک وب سایت راه اندازی می شود، به این معنا نیست که همه چیز تمام شده و می توان با بارگذاری محتوا به هر صورت در آن، برای بهره وری و بازدهی منتظر ماند. بلکه سایت ها به پشتیبانی نیاز دارند. مطالب باید در زمان مناسب منتشر شوند و طبق اصول سئو بهینه شوند، گاهی ممکن است وقت آپدیت سایت را نداشته باشید و گاهی ممکن است در طی دوره های زمانی، سایت با مشکلات متعددی مواجه شود و یا نیاز به آپدیت بخش هایی از وبسایت داشته باشید، گروه رادیب در این زمینه ادمین های بسیار خوبی را در اختیار شما خواهد گذاشت. با پلن های پشتیبانی رادیب، در وقت خود صرفه جویی کنید.

 
5,490,000 تومان
  پست وبسایت: 20
  آنالیز شبکه:
  تامین امنیت:
  ادمین اختصاصی:
  مشاوره تبلیغات:
  طراحی بنر:
  ادیت ویدئو:
  مدت پلن (روز): 30
  گزارش کارشناس:
  تحلیل کلیدواژه:
  تحلیل رقبا:
  بهای ماهانه: 5,490,000
  بهای سالانه: 63,400,000
ثبت سفارش
 
6,990,000 تومان
  پست وبسایت: 25
  آنالیز شبکه:
  تامین امنیت:
  ادمین اختصاصی:
  مشاوره تبلیغات:
  طراحی بنر: 3
  ادیت ویدئو:
  مدت پلن (روز): 30
  گزارش کارشناس:
  تحلیل کلیدواژه:
  تحلیل رقبا:
  بهای ماهانه: 6,990,000
  بهای سالانه: 81,500,000
ثبت سفارش
 
7,990,000 تومان
  پست وبسایت: 30
  آنالیز شبکه:
  تامین امنیت:
  ادمین اختصاصی:
  مشاوره تبلیغات:
  طراحی بنر: 5
  ادیت ویدئو: 3
  مدت پلن (روز): 30
  گزارش کارشناس:
  تحلیل کلیدواژه:
  تحلیل رقبا:
  بهای ماهانه: 7,990,000
  بهای سالانه: 93,600,000
ثبت سفارش
 
9,990,000 تومان
  پست وبسایت: 40
  آنالیز شبکه:
  تامین امنیت:
  ادمین اختصاصی:
  مشاوره تبلیغات:
  طراحی بنر: 10
  ادیت ویدئو: 5
  مدت پلن (روز): 30
  گزارش کارشناس:
  تحلیل کلیدواژه:
  تحلیل رقبا:
  بهای ماهانه: 9,990,000
  بهای سالانه: 116,200,000
ثبت سفارش

به تولید محتوای اختصاصی احتیاج داری؟

به کمک کارشناسان رادیب، محتوای اختصاصی و حرفه ای در سایت خود منتشر کنید

مشاهده بیشتر